Tarieven

In 2016 heeft u – wanneer bij u sprake is van een psychische stoornis – vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) . De vergoeding valt onder het eigen risico, dat is het bedrag wat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2016 is het verplichte eigen risico € 385 per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor verzekerde GGZ-zorg.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat u de rekening krijgt en deze zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Ik hanteer een tarief van 75% van de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde maximum tarieven voor de GB-GGZ .

De behandeling van enkele stoornissen wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Zo worden aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Voor deze problematiek hanteer ik een tarief van 75% van het door de NZA vastgestelde maximum tarief.

Wanneer u de behandeling zelf wenst te betalen en een particulier traject wilt starten is een verwijsbrief niet nodig. In zo´n geval wordt er per afspraak gedeclareerd. Het tarief hiervoor is 75% van het door de NZA vastgestelde maximum tarief.

Hier vindt u de tarieven voor de GB-GGZ 2016 van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

No – show
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden, anders is er sprake van een ‘no-show’. Het tarief voor no-show is € 40,– per gemiste afspraak.
De betalingsvoorwaarden kunt u hier inzien.